logo tijssenlogo pennings

In opdracht van waterschap Aa en Maas is in juni 2017 gestart met de het onderhoud van de watergangen in rayon Uden-Meierijstad en district Boven Aa. Het betreft het maaien van watergangen, taluds en werkpaden. De werkzaamheden vangen weer aan vanaf juni 2018.

Op deze website vindt u informatie over de werkzaamheden, de planning, de omgang met flora en fauna en waar u terecht kunt voor vragen of schademeldingen.

Uitvoering van de werkzaamheden

De watergangen, taluds en werkpaden in rayon Uden-Meierijstad en district Boven Aa worden jaarlijks gemaaid. Dit om te voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien.Bij het maaien van watergangen komt er maaisel uit de sloot vrij. De Waterwet bepaalt dat het vrijkomende maaisel wordt ontvangen door eigenaren of gebruikers van percelen grenzend aan de watergang. Bij het maaiwerk in even jaren ontvangen eigenaren en gebruikers van percelen rechts van de watergang het maaisel en in oneven jaren wordt het maaisel op percelen links van de watergang ontvangen (stroomafwaarts gezien). Wij rijden voor de maaiwerkzaamheden zowel aan de linker als aan de rechterkant van de watergang, afhankelijk van gewassen, de ondergrond en de bereikbaarheid. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Tijssen VOF en Pennings Groenvoorziening BV. 

 

Het gebied

gebied pennings tijssen

Planning

De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 juni en 15 november 2018. 

Bent u eigenaar of gebruiker van een perceel dat grenst aan een watergang waar gemaaid gaat worden, dan ontvangt u binnenkort een brief met informatie en inloggegevens voor de online registratiemodule. Via deze module kunt u ook uw gegevens controleren en aanvullen.

Flora en Fauna

Vogels en zoogdieren die zich op of rond het te maaien terrein bevinden kunnen door de maaiwerkzaamheden worden gestoord. Hierbij valt te denken aan het vernietigen van nesten van vogels of het doden van vogels of andere fauna (amfibieĆ«n, zoogdieren, grote insecten). Ook kan door maaiwerkzaamheden de bloei en zaadzetting van plantensoorten worden belemmerd. Om verstoring van flora en fauna te voorkomen worden door de machinisten aangetroffen nesten duidelijk gemarkeerd en alle bevindingen (inclusief genomen maatregelen) worden in de registratiemodule gemeld. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk dan op de pagina met Veel gestelde vragen maaiwerkzaamheden Boven Aa en Uden Meierijstad of op de website van Waterschap Aa en Maas. Als u hier geen antwoord kunt vinden kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum (telefoonnummer: 073 - 2001590).

Schade

In de uitvoering van het werk houden wij rekening met de bereikbaarheid van uw perceel door het inzetten van de juiste machines.
Is er toch schade ontstaan?
Neemt u dan contact met ons op via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of via telefoonnr. 073 - 2001590. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op om de schademelding af te handelen. 

Contact

De ANS Adviesgroep is namens Tijssen VOF en Pennings Groenvoorziening uw aanspreekpunt voor meldingen, vragen en klachten. Telefoon: 073 - 2001590.

 

- laatste update pagina: 7 mei 2018 -

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com