Veel gestelde vragen
maaiwerkzaamheden Boven Aa en Uden Meierijstad

 

Waarom vinden er maaiwerkzaamheden plaats?

Het maaien van de bodem van de sloot  is van belang voor het in stand houden van de aan- en afvoer functie van de sloot. Dit voorkomt wateroverlast. Daarnaast komt het maaionderhoud ten goede aan de kwaliteit van het water; als een sloot dichtgroeit, kan een situatie van zuurstofloosheid ontstaan wat nadelig is voor het dier- en plantleven in het water.

Waarom heb ik een brief ontvangen?

U heeft een brief ontvangen omdat uw perceel grenst aan een watergang die door het Waterschap wordt onderhouden. U bent, conform de Waterwet, verplicht deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan.

Wie voert de maaiwerkzaamheden uit?

De opdrachtgever is Waterschap Aa en Maas. In district Boven Aa worden de werkzaamheden uitgevoerd door Pennings Groenvoorziening BV. In rayon Uden-Meierijstad is Tijssen VOF de aannemer. De ANS Adviesgroep is het aanspreekpunt voor meldingen, vragen en klachten (telefoon: 073 - 2001590, binnenkort operationeel).

 

Ik ben niet de eigenaar van het perceel / ik heb het perceel verkocht

Is de brief niet voor u bedoeld? Stuurt u dan de brief terug. Vermeld hierbij de reden van terugzending en, indien bekend, de naam en het adres van de (nieuwe) eigenaar.

Wat zijn de voornaamste spelregels bij maaionderhoud?  

Om maaiwerkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, geldt langs de watergang een strook van vijf meter breed als beschermingszone. Op deze strook geldt een aantal bepalingen die in de Keur van het Waterschap zijn opgenomen. Zo mogen hier bijvoorbeeld geen obstakels staan die het onderhoud belemmeren of verhinderen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het opruimen van het maaisel.

In de zone van 5 meter bevinden zich op mijn terrein obstakels (bomen, etc.), wat moet ik nu doen?

Wij vragen u aan te geven waar deze obstakels zich bevinden via de online registratiemodule. Gebruik hiervoor de inlogcode die u van ons per brief ontvangt.

Hoe zit het met de ontvangstplicht voor maaisel?  

Elke aanliggende eigenaar heeft ontvangstplicht van maaisel. Dat is wettelijk zo geregeld en staat in de Waterwet.

Vanaf welke zijde voert de aannemer het onderhoud uit?  

De aannemer bepaalt zelf waar hij rijdt bij het uitvoeren van de maaiwerkzaamheden.

 

Hoe wordt er gemaaid?

De aannemer bepaalt zelf de manier van maaien. Dit hangt af van afmetingen en bereikbaarheid van de watergang en de stabiliteit van de oevers.

Waar wordt er gemaaid en wanneer?

Meer informatie over de weekplanning volgt zodra daar meer over bekend is.

 

 

- laatste update pagina: 17 april 2018 -

 

 

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com