De grootste fietsenstalling van de wereld

Er wordt in Utrecht nog volop gebouwd aan het nieuwe station. Een van de zaken waar nog druk aan gewerkt wordt, is de bereikbaarheid voor fietsers. In het ontwerp is rekening gehouden met een drielaags fietsenstalling voor 12.500 fietsen. Ector Hoogstad architecten heeft het ontwerp gemaakt.

Stationspleinanalyse

ANS Risicomanagement heeft in opdracht van Ector Hoogstad architecten een knelpuntenanalyse van de DO fase (definitief ontwerp) uitgevoerd. Doel van deze analyse is de milieu- en veiligheidsrisico’s zichtbaar te maken zodat deze risico’s vooraf worden gedefinieerd en tijdens de bouwfase worden verminderd.

Wat levert een knelpuntenanalyse op?

De onderzoeken zijn door verschillende deskundigen uitgevoerd, ieder met zijn eigen expertise. De knelpunten worden geïnventariseerd en deskundig beoordeeld. Voor een overzichtelijk beeld worden alle knelpunten samengebundeld en een Top-10 lijst opgesteld. Op deze wijze krijgt de opdrachtgever een handvat voor het beheren en verminderen van risico’s tijdens de bouwfase en snel te kunnen ingrijpen. Dit levert een positieve bijdrage en minder vertraging aan het bouwproject op.

Welke knelpunten zijn geanalyseerd?

Bij ruimtelijke ontwikkelingen in stedelijk gebied, in het bijzonder natuurlijk oude stadskernen als de binnenstad van Utrecht zijn er vele factoren waar rekening mee gehouden moet worden:

 • - bodem: bodemverontreinigingen door olie en zware metalen kunnen de bouw vertragen en zo nodig tot een bodemsanering komen;
  - asbest: overgebleven asbestresten in bodem, bouw- of sloopafval kan gezondheidsproblemen veroorzaken;
  - archeologie: behoud van historische waarde van resten van historische gebouwen;
  - ecologie: behoud van natuur door aanwezigheid van beschermde planten en diersoorten;
  - externe veiligheid: invloed van de werkzaamheden en herinrichting op omliggende woningen en bedrijven;
  - niet gesprongen explosieven: verstoring tot stillegging van het bouwproject bij vondst van niet gesprongen explosieven;
  - vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: vaststellen benodigde vergunningen/ontheffingen voor een soepel verloop van de bouwfase. 

 • Deze onderwerpen zijn met behulp van een Quickscan of bureauonderzoek beoordeeld op aanwezige risico’s. Tevens zijn er aanbevelingen gedaan om de risico’s tijdens de bouwfase te verminderen.

Ontwerp in beeld

Voor een weergave van het ontwerp klikt u hier. Deze film is gemaakt in opdracht van Ector Hoogstad Architecten.

Wilt u meer weten over een knelpuntenanalyse voor uw project. Neem dan contact op met Chung Cheung via 06 24 81 86 13 of stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hij vertelt u graag over de mogelijkheden.
--

ANS RM

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com